Prikupljanje podataka iz forme sa FormData interfejsom

Uvod

js this

Korišćenje FormData interfejsa prilično olakšava rad sa formama, jer je u stanju da jednostavno pokupi sve vrednosti input-a u formi i sačuva ih u objektu u vidu key/value parova.
Dodatna prednost nad standardnim metodom vezana je za olakšano pisanje serverskog koda. Sa standardnim metodom moramo dodati određeni kod na strani servera koji bi dolazne podatke obradio na specijalizovan način, dok sa FormData to nije potrebno, jer je poslati kod standardizovan i debug-ovan! Treba naglasiti da u formi svi HTML input tag-ovi moraju da imaju atribut ‘name’, jer FormData preko njega ima pristup vrednostima input-a.

Continue reading…