Uvod

Ove direktive se ugradjuju kao atribut u željene HTML elemente i mogu da zamene poznatu javascript sintaksu:

vue.js

Sintaksa i primeri

v-if

Koristi se za kondicionlno renderovanje elementa tj. može da doda i ukloni elemenat iz DOM-a.

NAPOMENA:
Ukoliko se direktiva “v-for” koristi zajedno sa “v-if” na istom elementu, direktiva “v-for” ima viši prioritet od “v-if.

v-else-if

Element za koji je zakačena direktiva "v-else-if" mora da stoji odmah iza HTML elmenata na koji je zakačena "v-if" direktiva, ako ovo nije ispoštovano Vue.js ga neće prepoznati.

v-else

Element za koji je zakačena direktiva "v-else" mora da stoji odmah iza HTML elmenata na kojima su zakačene "v-if" ili "v-else-if" direktive, ako ovo nije ispoštovano Vue.js ga neće prepoznati.

Primer

Pošto direktiva v-else mora da bude na elementu koji je odmah iza elementa koji ima “zakačenu” direktivu “if”, ukoliko imamo potrebu da utiče na više elemenata moramo da obavijemo željene elemente sa nekim “wrapper” elementom. Taj wrapper može biti “div” tag, ali je preporuka je da se koristi <template> tag, jer “ne zagadjuje” DOM (tag se ne renderuje ali njegov sadražaj da).


Podelite:

Ostavite komentar