Šta je “SCRUM”?

Scrum je agilna metodologija upravljanja projektima koja se često koristi u softverskom razvoju, ali se može primeniti i u drugim oblastima. Osnovna ideja Scrum-a je da omogući timovima da fleksibilno i efikasno rade na projektima koji se brzo menjaju.

Scrum je kao skup pravila i način rada koji pomaže pri radu na komplikovanim poslovima.

scrum computer

Pošto sam ja i gradjevinski inženjer 🙂 probaću da približim i objasnim ovaj pojam koristeći primer izgradnje kuće sa prijateljima.

  1. Product Owner: Osoba koja želi gotov proizvod, npr. žena gazde 🙂 Ona zna kako kuća treba da izgleda na kraju i daje listu stvari koje treba da se urade (“backLog”) i odgovorna je za prioritizaciju zadataka.

  2. Backlog: Lista svih kul stvari koje product owner želi u kući, kao što su temelji, zidovi, krov, prozori, tajna vrata …

  3. Sprint: Da bi se sprečio haos izgradnje svega odjednom, potrebno je da se smanji broj zadataka i da radite na samo nekoliko stvari odjednom. Recimo odaberu se tri stvari sa liste (npr. kopanje rovova za temelje, vezivanje armature i ubacivanje u rov, betoniranje temelja). To se zove “sprint”. Količina posla u sprintu se bira tako da sprint obično traje oko dve nedelje.

  4. Tim: Grupa ljudi koja radi zajedno na projektu. Ovi timovi su obično mali, oko 5-10 članova.

  5. Scrum Master: Osoba koja pomaže timu da primeni Scrum princip i rešava eventualne probleme koji se pojavljuju tokom rada. On treba sve da organizuje i čiji je zadatak da svi prijatelji znaju šta treba da urade. On pomaže Product Owner-u u stvaranju BackLog-a i izboru šta će se raditi u sledećem periodu (sprint-u).

  6. Daily Standup: Svaki dan, Scrum Master i drugari pričaju o tome šta su juče uradili, šta danas rade i da li ima nečega što ih sprečava da urade zadati posao (na primer, ako vam nedostaju ekseri ili drvo).

  7. Review: Nakon završenih izabranih taskova iz sprinta, Scrum Master i drugari pokazuju šta su uradili. Ako nešto nije baš kako treba, popravljaju pre nego što nastave dalje.

  8. Retrospective: Ovo je fancy reč za gledanje unazad i razgovor o tome šta je išlo dobro i šta bi moglo da bude bolje. Retrospektiva se radi na kraju svake “Sprint” faze, Scrum Master razgovara sa drugarima i pomaže da se donesu odluke o tome kako poboljšati stvari za neki drugi zadatak ili sprint, npr. uzeti gotov beton iz fabrike betona umesto ručnog mešanja sa mešalicom na licu mesta. Nakon toga započinje novi “Sprint” i radi se na sledećim stvarima sa liste.

Cilj Scrum-a je omogućiti brzo prilagođavanje promenama, kontinuiranu komunikaciju unutar tima i postizanje boljih rezultata kroz iterativni proces.

Podelite:

Ostavite komentar