Array.from()

Korišćenjem metode “from()” možemo od “array-like” ili “iterable” napraviti niz:

Array.prototype.every()

Ova metoda se koristi za testiranje niza, proverava da li svi članovi niza zadovoljavaju uslov (uslov u okviru callback funkcije) i vraća boolean vrednost. Metoda ne menja izvorni niz. Callback funkciji metodaprosledijujetri parametra:

 • vrednost člana niza
 • indeks člana niza
 • niz (nad kojim se izvršava metoda)

Pored callback funkcije može (opciono) da se prosledi i argument thisArg, koji definiše na šta će da ukazuje rezervisana reč this u okviru callback funkcije.

Primer

Array.prototype.filter()

Ova metoda takodje vraća novi niz, ali samo sa elementima koji su prošli test implementiran u izabranoj funkciji. Metoda ne menja izvorni niz. Callback funkciji metodaprosledijujetri parametra:

 • vrednost člana niza
 • indeks člana niza
 • niz (nad kojim se izvršava metoda)

Pored callback funkcije može (opciono) da se prosledi i argument thisArg, koji definiše na šta će da ukazuje rezervisana reč this u okviru callback funkcije.

Primer

Primer

Primer

Array.prototype.find()

Ova metoda vraća prvi član niza koji zadovoljava uslov (uslov u okviru callback funkcije). Callback funkciji metoda prosledjuje tri parametra:

 • vrednost člana niza
 • indeks člana niza
 • niz (nad kojim se izvršava metoda)

Pored callback funkcije može (opciono) da se prosledi i argument thisArg, koji definiše na šta će da ukazuje rezervisana reč this u okviru callback funkcije.

Primer

Metoda findIndex() radi sličnu stvar, stim što umesto prvog elementa koji je zadovoljio uslov, vraća njegov index u nizu.

Array.prototype.findIndex()

Ovaj metod vraća index prvog elementa u nizu koji zadovoljava testnu funkciju, ukoliko nema takvog elementa onda vraća “-1”.

Primer

Array.prototype.forEach()

Ova metoda izvršava odredjenu funkciju (callback) koristeći svaki elemenat prosledjenog niza. Ova funkcija je manje fleksbilna od standardne “for petlje” jer nema uslovne izraze i ne postoji mogućnost da se prekine jednom započeti “loop” osim da izbaci izuzetak. Callback funkciji metoda prosledjuje tri parametra:

 • vrednost člana niza
 • indeks člana niza
 • niz (nad kojim se izvršava metoda)

Pored callback funkcije može (opciono) da se prosledi i argument thisArg, koji definiše na šta će da ukazuje rezervisana reč this u okviru callback funkcije. Sama funkcija ne vraća ništa automatski, stoga nije “chainable” (na nju se ne može na ulančati sledeća metoda). Čak i posle eksplicitnog korišćenja return izraza, neće vratiti ništa posle iteracije.

Primer

Isti rezultat može da se dobije koristeći druge atribute

Primer

Callback funkcija ne može da koristi u proračunu “prazne članove niza” (član niza sa indeksom kome nije prodružena vrednost). Stoga u narednom primeru ova metoda neće uzimati u obzir prazan element, pa će član niza sa indeksom 2 biti preskočen:

Array.prototype.from()

Korišćenjem metode “from()” možemo od “array-like” ili “iterable” napraviti niz:

Array.prototype.find()

Ova metoda vraća prvi član niza koji zadovoljava uslov (uslov u okviru callback funkcije). Callback funkciji metoda prosledjuje tri parametra:

 • vrednost člana niza
 • indeks člana niza
 • niz (nad kojim se izvršava metoda)

Pored callback funkcije može (opciono) da se prosledi i argument thisArg, koji definiše na šta će da ukazuje rezervisana reč this u okviru callback funkcije.

Primer

Metoda findIndex() radi sličnu stvar, stim što umesto prvog elementa koji je zadovoljio uslov, vraća njegov index u nizu.

Array.prototype.inludes()

Metoda koja je stigla sa ES2016 standardom a proverava da li postoji traženi element u nizu.

Array.prototype.map()

Ovaj metod vraća novi niz, koji se dobija koristeći callback funkciju nad elementima izvornog niza obraćajući pažnju na redosled članova izvornog niza. Kao i kod funkcije forEach() callback funkcija ne koristi u proračunu “prazne članove niza” (član niza sa indeksom kome nije prodružena vrednost). Funkcija map() ne utiče na izvorni niz. Callback funkciji metoda prosledjuje tri parametra:

 • vrednost člana niza
 • vrednost člana niza
 • indeks člana niza
 • niz (nad kojim se izvršava metoda)

Pored callback funkcije može (opciono) da se prosledi i argument thisArg, koji definiše na šta će da ukazuje rezervisana reč this u okviru callback funkcije.

Primer

Primer

NAPOMENA:
Obratiti pažnju na slučaj kada se za callback funkcije koriste funkcije koje zahtevaju jasno definisane parametere, a ne pomenuta tri parametra koja prosledjuje map() funkcija.
Najbolji primer je parseInt() funkcija koja za prvi parametar zahteva string a za drugi izbor numeričkog sistema.

Funkcija parseInt() vraća NaN kada za drugi parametar (koji potražuje tip numeričkog sistema, očekivani brojevi su: 2, 8, 10, 16…), od map() metode dobije indeks niza.
Podelite:

Ostavite komentar