Šta je Vue.js?

Vue.js se izgovara /vjuː/, slično kao engleska reč view, a u oficijelnoj dokumentaciji kažu za njega da je progresivni JavaScript framework za izradu korisničkog interfejsa.

“Progressive framework for building user interfaces”.
Dokumentacija Vue.js

vue.js

Vue.js se smatra da je jedan od najjednostavnijih JavaScript framework-a, koji je veoma brz, ima malu veličinu i veoma detaljnu dokumentaciju. Vue.js je veoma fleksibilan i prilagodljiv različitim vrstama projekata. U osnovnoj verziji je praktično library, i kao takav je primenjiv za male i srednje projekte, medjutim Vue.js dodavanjem odgovarajućih oficijalnih komponenati postaje full framework, i kao takav ima potencijal za izradu enterprise aplikacija.
Iako trenutno Vue.js nije još uvek popularan kao React (koji podržava Facebook) ili Angular 2 (koji podržava Google), njegova popularnost raste iz dana u dan, a Laravel community ga smatra za jedan od njihovih omiljenih front-end framework-a.

NAPOMENA:
U trenutku pisanja članka je bila aktuelna verzija 2.0, medjutim kasnije je izašla nova verzija 3.0 za koju i dalje važi većina tekstova ali ona ipak donosi sa sobom i brojne promene (pogledajte spisak promena na oficijelom sajtu). Kod najvećih promena sam se vratio i ažurirao sadržaj članaka dodajući objašnjena vezana i za 3.0 verziju ali ne i kod svih, tako da na čitaocu ostaje da prouči sve razlike.

Arhitektura Vue.js

mvvm

Vue.js framework dizajniran na osnovu MVVM šablona (Model View ViewModel), koji omogućava razdvajanje aplikacije na različite sekcije radi bolje razumljivosti i preglednosti. U ovakvoj podeli:

“Model”

Ova sekcija je vezana za podatke (data) tj. bazu podataka, unos podataka ili čak za hardkodovone vrednosti.

“View”

Ova sekcija obično predstavlja frontend deo aplikacije koji se koristi za “štampanje” podataka iz modela. Sekcija “view” je kao i u drugim frontend bibliotekama ustvari HTML, ali sa dodatnim funkcionalnostima koje mu omogućavaju dinamičko prikazivanje model-a.

“ViewModel”

Ova sekcija je most izmedju dve prethodno pomenuti sekcije i ima sistem kako da poveže “model” (podatke) sa odgovarajućim “view”. U okviru nje manipulišemo podacima iz Modela pre nego što ih prikažemo u View sekciji. Dinamičko prikazivanje u okviru HTML-a Vue.js obezebedjuje sa:

  • “interpolacijom”
    “Interpolacija” podrazumeva obradu izraza definisanog u u sklopu duplih vitičastih zagrada {{ }}, i štampanje razultata na tom mestu. Više o interpolaciji pročitajte u članku “Interpolacija u okviru Vue.js”
  • “direktivama”
    Pored interpolacije za renderovanje sadržaja HTML taga može da se koristi neka od direktiva: “v-text”, “v-html”, “v-pre”
    Ali najčešća upotreba direktiva je za dinamičko renderovanje atributa HTML taga, kada koristimo direktivu “v-bind”, jer atribute ne možemo renderovati sa interpolacijom. Direktive su značajan mehanizam u okviru Vue.js, stoga je u okviru sajta njima posvećena velika pažnja, više o direktivama možete pročitati u uvodnom članku “Uvod u Vue.js direktive”
Podelite:

Ostavite komentar