npm & yarn osnove

Uvod

npm vs yarn

Package manager je alat zadužen da automatizuje procese vezane za rad sa paketima. Softverski paketi se nalaze u arhivnim fajlovima, i svaki paket sadrži meta-data koji opisuju dati softver (kao što je naziv softvera, verzija i lista svih dependencies).
Najčešća primena package manager-a je kod instaliranja paketa i njihovih dependecies. Package manager eliminiše potrebu za ručnim instaliranjem softvera. Pored toga package manager može da se bavi ažuriranjem, konfigurisanjem i na kraju uklanjanjem svih tih komponenti.

Najveći package menadžer je npm, koji je primarno pravljen za node.js (serversko) okruženje, stoga da bi radio u browser-u potrebno je da se pored njega koristi module bundler (browserify ili webpack). Yarn package manager je “novi klinac je u gradu”, facebook-ovo čedo, može da koristi sve npm pakete i ima veoma sličnu sintaksu ali se smatra da brže izvršava naredbe od npm-a.

Continue reading…


Front-End alati (pregled)

Package manager

Uvod

frontend

Današnji web development se zasniva na skupu različitih tehnologija koje se istovremeno koriste na jednom projektu, kao što je: Typescript (jezik), Sass (CSS ekstenzija), JSCS (code style linter and formater), JSHint ili TSLint (alat za detekciju grešaka i potencijalnih problema), BrowserSync (alat za sihronizaciju promena u kodu i u browser-u – Live reload )… Za jedan projekat je potrebna instalacija svakog od navedenih programa ali i svih programa (dependencies) od kojih zavise isti a prethode njihovoj instalaciji.
Package manager eliminiše potrebu za ručnim instaliranjem softvera sa svim neophodnim pratećim softverom (dependencies) kao i za ažuriranje svih tih komponenti. Package manager je skup alata zaduženih da automatizuju procesa instaliranja, konfigurisanja i uklanjanja programa. Package manageri rade sa packages tj. sa softwerom ili podacima koji se nalaze u arhivnim fajlovima. Package sadrže meta-data koji opisuju dati softver kao što je naziv softvera, verzija i lista svih dependencies (drugi softver neophodan za rad datog sofvera). Najpoznatiji package menadžeri su:

  • npm
  • bower
  • JSPM (JavaScript Package Manager)
  • Yarn

Continue reading…