Emmet plugin

Uvod

Emmet je sjajan plugin za ubrzano pisanje koda koji može da se doda mnogim poznatim text editorima i IDE. Poseduje određene skraćenice koje, kada se kombinuju, daju gotov kod koji je mnogo duži i kompleksniji. Instalira se kao dodatak (plugin) a instalacija zavisi od IDE aplikacije u koju se implementira. Opisao sam kako se Emmet plugin instalira u sklopu PHP Storm-a na stranici “Instalacija alata za web development”. Koristi se tako što se u editoru ispiše skraćenica (eng. abbreviation) nakon čega se pritisne “okidač dugme”, default-no dugme je TAB.

Continue reading…


PHP Storm

Uvod

PHP Storm je jedan od najboljih IDE (eng. Integrated development environment) koji pruža veliki broj olakšica u radu:

  • Kompletiranje koda
  • Refractoring koda
  • Integraciju version control (Git)
  • Integraciju Command Prompt-a
  • Integracija Sass kompjalera i Typscripte transpilera
  • WordPress integracija
  • Debuging…

Continue reading…