Skraćena notacija za dodeljivanja promenjive

Poznato je da je moguće na osnovu promenjive i njene vrednosti, napraviti svojstva nekog objekta, postupak koji se koristio je bio sledeći:

Sada sa novim standardom možemo ovo da skratimo:

ES2015

Skraćena notacija definisanja metoda

Za definisanje metode objekta nije više potrebna ključna reč function i dvotačka. Tako da sada umesto:

možemo da koristimo skraćenu notaciju:

Dozvoljeno korišćenje computed svojstva

Sa novim standardom je dozvoljeno da se za svojstva koriste computed values:

Pa čak i:

Duplirana svojstva nisu više error

Pre standarda ES2015 je kompajler vraćao grešku ukoliko se duplira svojstvo objekata, sa novim standardom je to sada moguće:


Podelite:

Ostavite komentar