v-text

Ova direktiva prihvata kao argument promenjivu koja predstavlja tekst sa kojim treba da se ažurira ceo sadržaj taga. Ima istu funkcionalnost kao interpolacija string-a.

See the Pen v-text by Web programiranje (@chos) on CodePen.


vue.js

v-html

Korišćenjem ove direktive omogućavamo da sadržaj bude umetnuti kao obični HTML tj. Vue.js ga neće obrađivati kao da je template kompajlerom. Problem može da se javi kod “single-file component“, jer stilovi iz komponente neće imati uticaj na sadržaj ubačen sa ovom direktivom.

Kada koristiti v-html direktivu?

Dinamično prikazivanje proizvoljnog HTML-a može biti vrlo opasno, jer može lako dovesti do XSS napada. Preporuka je da se “v-html” direktiva koristi samo za pouzdani sadržaj, što implikuje da se nikada ne koristi za sadržaju koji ubacuje korisnik. Jedan od razloga za korišćenje ove direktive je ubacivanje unicode koda (npr. 😸 HTML obradi i generiše u 😸)

Primer

See the Pen v-text by Web programiranje (@chos) on CodePen.

v-pre

Sadržaj HTML taga koji sadrži “v-pre” direktivu neće biti obradjen i kompajliran od strane Vue.js, već će biti prikazan isto kao što je zapisan u samom kodu.

Primer

Na elementu koji ima direktivu “v-pre” se neće izvršiti interpolacija, već će se prikazati duple zagrede.

See the Pen V-pre by Web programiranje (@chos) on CodePen.

Podelite:

Ostavite komentar