WordPress Widget

Uvod

WordPress widget nastaje instanciranjem klase koja ima prilično veliki kod, pa se pri pravljenju novog widgeta koristi pripremljeni šablon koji se lako prilagodjava potrebama. Custom klasa nasledjuje WordPress-ovu klasu za widgete WP_Widget(). Više o klasi WP_Widget() možete pogledati na oficijelnoj stranici https://developer.wordpress.org/reference/classes/wp_widget/.

Continue reading…


PHP Storm

Uvod

PHP Storm je jedan od najboljih IDE (eng. Integrated development environment) koji pruža veliki broj olakšica u radu:

 • Kompletiranje koda
 • Refractoring koda
 • Integraciju version control (Git)
 • Integraciju Command Prompt-a
 • Integracija Sass kompjalera i Typscripte transpilera
 • WordPress integracija
 • Debuging…

Continue reading…


WordPress Shortcode (osnove)

Uvod

WordPress shortcode na nekoj stranici ili postu će biti zamenjen sa nekim sadržajem, a proces koji se u pozadini desio je sledeći:

Kada WordPress “naleti” na shortcode njemu se daje instrukcija da potraži makro izmadju zagrada [ ], zatim makro pozove callback funkciju koja će zameniti shortcode sa nekim dinamičkim sadržajem.

Omogućiti shortcode svuda

Po defaultu WordPress ignoriše shortcode ako ga nadje na nekom drugom mestu a da to nije deo gde se unosi sadržaj posta ili strane. Da bi aktivirali shortcode i u drugim oblastima potrebno je dodati adekvatni filter u functions.php

Shortcode u widget-u

Sada je dovoljno staviti shortcode u običan Text widget a njega u oblast koju želite da bi se prikazao sadržaj shortcode.

Shortcode u komentarima

Shortcode u excerpt-e

Shortcode u oviru teme

Ukoliko iz nekog razloga želimo da ubacimo shortcode unutar nekog šablona ili plugin-a, npr. “custom page template” koristimo funkciju do_shortcode( $content )

Continue reading…


WordPress Custom Taxonomy

Uvod

category

Taksonomija je termin koji se idnosi na klasifikaciju i organizaciju. U wordpresu klasifikacija tj. taksonomija se svodi na kategorije i tag-ove. Njihova jedina svrha je sortiranje sadržaja radi poboljšanja njegove korisnosti. Da korisnik sajta može jednostavno pregledati sadržaj po temama, radije nego pretraživati na hronološki način na koji su blogovi bili na početku organizovani.
Termin wordpress custom taxonomy (srp. posebna taksonomija) je najčešće vezan za Custom post type jer je bitno da se pri korišćenju custom post tipova ne pojavljuju taksonomije koje se koriste za standardne postove i obrnuto.

Continue reading…


WordPress Custom Post Type

Uvod

WordPress custom post type je svaki tip koji nije neki od 5 defaultnih post tipova:

 • Post (Post Type: ‘post’)
 • Page (Post Type: ‘page’)
 • Attachment (Post Type: ‘attachment’)
 • Revision (Post Type: ‘revision’)
 • Navigation menu (Post Type: ‘nav_menu_item’)

Da bi napravili novi wordpress tip potrebno je da napravimo custom funkciju koja će da aktivira opciju u admin panelu sa našim specifičnim zahtevima. Celokupna custom funkcija se u suštini zasniva na register_post_type() funkciji.

Continue reading…


WordPress upiti (query)

Uvod


slika

slika ×

WordPress upiti ka bazi omogućavaju da se kroz mehanizam WordpPress loop-a prikupe podaci i prikažu na stranici. WP_Query je klasa koja stoji iza svih upita ka bazi, a $wp_query je default-ni objekat, i u njemu se čuvaju rezultati upita iz MySQL baze.

Upiti u WordPress-u mogu da se upute i preko funkcija query_posts() i get_posts() koje se takodje zasnivaju na objektu $wp_query. Ali je preporuka da se ipak koristi objekat $wp_query() kao najbolje rešenje, mada takodje može biti prihvatljivo koristiti query_posts() funkciju, dok treba izbegavati funkciju get_posts()!
Ukoliko se menja standardni loop tj. ako se koristio neki custom upit neophodno je po završetku loop-a povratiti prvobitnu defaultnu globalnu $post promenljivu. Ovo se postiže sa funkcijom wp_reset_postdata() postavljenom na mestu gde prestaje petlja tj. odmah iza endwhile.

Continue reading…


WordPress udice (hooks)

Akcione udice

WordPress udica je “parče” koda preko koga se ubacuje custom funkcija u deo koda gde je prethodno smeštena “udica”. Udica može biti ugradjena u bilo koji deo WordPress-a, u “core wordpress-a” ili u našu temu ili plugin…

Izvršavanje wordpress-ovog koda traje i ima svoj redosled, a pošto se “funkcije-udice” nalaze na različitim mestima u kodu to znači da se izvršavaju u različitim trenutcima na vremenskoj pravoj. Ova činjenica nam omogućava da aktiviramo našu custom funkciju iz functions.php u odredjenom trenutku. Tačno vreme startovanja naše fukcije zavisi od toga na koju smo se funkciju-udicu “zakačili”.

Continue reading…