Nove metode za rad sa nizovima

Array.from()

Korišćenjem metode “from()” možemo od “array-like” ili “iterable” napraviti niz:

ES2015

Array.prototype.find()

Ova metoda vraća prvi član niza koji zadovoljava uslov (uslov u okviru callback funkcije). Callback funkciji metoda prosledjuje tri parametra:

  • vrednost člana niza
  • indeks člana niza
  • niz (nad kojim se izvršava metoda)

Pored callback funkcije može (opciono) da se prosledi i argument thisArg, koji definiše na šta će da ukazuje rezervisana reč this u okviru callback funkcije.

Primer

Metoda findIndex() radi sličnu stvar, stim što umesto prvog elementa koji je zadovoljio uslov, vraća njegov index u nizu.

Continue reading…