JavaScript operatori

Šta su operatori

javascript

Pod operatorom se najčešće podrazumeva simbol koji se koristi kada želimo da izvršimo neku standardnu često korišćenu operaciju kao npr. dodeljivanje vrednosti, poredjenje vrednosti, aritmetičke operacije…
Operatori se mogu shvatiti kao specijalne funkcije koje su za razliku od “običnih funkcija” pisane na “nestadardni način”. Operatori koriste tzv. “infix” notaciju (naziv funkcije se stavlja izmedju dva parametra). Standardni operator prikazan sa “infix” notacijom izgleda ovako:
... operator...
Na sledećem primeru se vidi da postoji suštinaska sličnost operatora sa funkcijom:

Najčešće su u pitanju binarni operatori (operatori koji uzimaju dve vrednosti kao ulaz), mada postoje i unarni operatori koji izvršavaju odredjene operacije samo na jednoj vrednosti:

Continue reading…