CSS selektori

Tipovi selektora

CSS selektori su deo CSS synatax-e, koji odredjuju HTML elemente na koje će se primeniti CSS pravila.

Univerzalni selektor

Univerzalni selektor se obeležava * (zvezdom), i njegova osobina je da selektuje sve elemente. Ovaj selektor se obično koristi kada se radi resetovanje stilova.

Primer

Definisani sa tipom HTML elementa

Ovo su najjednostavniji selektori i definišu se nazivom HTML elementa koji targetiraju.

Primer

ili

Definisani sa klasom elementa

Ovi selektori “gadjaju” HTML elemente koji sadrže odredjenu klasu.

Primer

Selektor koji targetira klasu se obeležava sa . (tačkom) ispred imena klase.

Definisani sa ID-om elementa

Ovi selektori “gadjaju” HTML elemente koji sadrže odredjeni ID. Obeležavaju se # znakom ispred naziva ID.

Primer

Selektor koji targetira element sa odredjenim ID-om se obeležava sa znakom # ispred ID-a.


Continue reading…