WordPress Custom Post Type

Uvod

WordPress custom post type je svaki tip koji nije neki od 5 defaultnih post tipova:

  • Post (Post Type: ‘post’)
  • Page (Post Type: ‘page’)
  • Attachment (Post Type: ‘attachment’)
  • Revision (Post Type: ‘revision’)
  • Navigation menu (Post Type: ‘nav_menu_item’)

Da bi napravili novi wordpress tip potrebno je da napravimo custom funkciju koja će da aktivira opciju u admin panelu sa našim specifičnim zahtevima. Celokupna custom funkcija se u suštini zasniva na register_post_type() funkciji.

Continue reading…