WordPress Custom Meta Box

Pravljenje interfejsa

Da bi napravili novi wordpress custom meta box potrebne su dve custom funkcije. Prva funkcije je glavna, ona pravi novi meta box (definiše naziv i label-u) i poziva drugu koja služi da prikaže unutrašnjost meta box-a.

Continue reading…