Uvod u modularno programiranje

Karakteristike modularnog programiranja

modularno programiranje kocka

Modularni koncept programiranja je trenutno jedan od najzastupljenijih koncepata u modernom programiranju sa Javascript-om. Zasniva se na razbijanju jedne velike aplikacije na manje, enkapsulirane, nezavisne delove koda – module. Cilj modularnosti jeste da se smanji kompleksnost prema principu “podeli pa vladaj”. Najznačajnije prednosti modularnog programiranja su:

  • preglednija i razumljivija aplikacija
  • lakše kontrolisanje domena promenjivih
  • sprečeno “zagadjenje globalnog domena”
  • ponovna upotrebljivost koda
  • mogućnost rada na istom projektu više različitih timova ili programera koji rade odvojene manje zadatke.
  • lakše debagovanje

Continue reading…