npm & yarn osnove

Uvod

npm vs yarn

Package manager je alat zadužen da automatizuje procese vezane za rad sa paketima. Softverski paketi se nalaze u arhivnim fajlovima, i svaki paket sadrži meta-data koji opisuju dati softver (kao što je naziv softvera, verzija i lista svih dependencies).
Najčešća primena package manager-a je kod instaliranja paketa i njihovih dependecies. Package manager eliminiše potrebu za ručnim instaliranjem softvera. Pored toga package manager može da se bavi ažuriranjem, konfigurisanjem i na kraju uklanjanjem svih tih komponenti.

Najveći package menadžer je npm, koji je primarno pravljen za node.js (serversko) okruženje, stoga da bi radio u browser-u potrebno je da se pored njega koristi module bundler (browserify ili webpack). Yarn package manager je “novi klinac je u gradu”, facebook-ovo čedo, može da koristi sve npm pakete i ima veoma sličnu sintaksu ali se smatra da brže izvršava naredbe od npm-a.

Continue reading…