Tipovi podataka u JavaScriptu

Podela tipova podataka

tipovi podataka u javascriptu

U okviru JavaScript-a ima 7 vrsta podataka. Podaci mogu da se podele u dve grupe:
a) Podaci koji čuvaju primitivni tip vrednosti:

 • 1) string
 • 2) number
 • 3) boolean
 • 4) undefined
 • 5) null
 • 6) symbol (ES2015)

b) Podaci koji čuvaju referentni tip vrednosti:

 • 7) objekat
  • array
  • Map (ES2015)
  • WeekMap (ES2015)
  • Set (ES2015)
  • WeekSet (ES2015)

Continue reading…