Strukturno obeležavanje
(Structured Data)

Šta je strukturno obeležavanje?

slika

slika ×

Strukturno obeležavanje (eng.“Structured data markup”) je dodatni način obeležavanja sadržaja web stranice. Omogućava mašinama (čitaj: pretraživačima) da bolje razumeju sadržaj web stranice, a samim tim i da bolje prikažu rezultate pretrage vezane za tu stranicu (pogledaj sliku).

Strukturno obeležavanje sadržaja se implementira koristeći saznanje da razne vrste sadržaja imaju svoje specifične osobine. Te specifične osobine sadržaja su skupljene na jedno mesto u vidu rečnika (eng.vocabaulary). Rečnici su skupovi parova osobina/vrednost kojima se detaljnije opisuje sadržaj. Najveći pretraživači Google, Microsoft i Yahoo su se dogovorili da standardizuju osobine u jedan rečnik koji se zove shema.org. Svaki specifični tip sadržaja ima svoj skup parova, pa je tako sadržaj vezan za restoran opisan sledećim osobinama:

  • radno vreme
  • adresa
  • rezervacije
  • meni

dok je sadržaj vezan za pojam knjige opisan sledećim osobinama:

  • broj strana
  • ISBN broj knjige
  • ko je ilustrator

Nazivi osobina standardizovani u okviru rečnika schema.org se mogu ubaciti u web stranice preko tri različite syntax-e:

  • Microdata
  • RDFa
  • JSON-LD

Izbor syntaxe je ostavljen programeru i njegovim ličnom izboru.

Continue reading…