Scope (oblast definisanosti promenjive)

Definicija

js this

Pojam “scope” (oblast definisanosti promenjive) je vezan za pojam promenjive i predstavlja deo programskog koda u kojoj je neka promenjiva dostupna. Osnovna karakteristika oblasti definisanosti je granica te oblasti. Promenjivoj se može pristupiti samo ukoliko je potražujemo u okviru njene oblasti definisanosti tj. ne može se pristupiti promenjivoj ukoliko se nalazimo izvan scope-a.

Treba napomenuti da “scope” nije isto što i “context”. Ova dva pojma se često mešaju jer imaju neke sličnosti ali treba znati da je pojam “scope” je osobina promenjive, dok je “context” osobina programskog koda. Tokom izvršavanja, program prolazi (ulazi i izlazi) kroz različite oblasti definisanosti promenjive (scope), a promenjive su tada ili u “context-u” ili ne. “Contex” je sličan oblasti definisanosti jer takodje zavisi od pozicije u programu (“lexical context”) ili vremena izvršavanja koda (“execution context”).

Continue reading…