WordPress Custom Taxonomy

Uvod

category

Taksonomija je termin koji se idnosi na klasifikaciju i organizaciju. U wordpresu klasifikacija tj. taksonomija se svodi na kategorije i tag-ove. Njihova jedina svrha je sortiranje sadržaja radi poboljšanja njegove korisnosti. Da korisnik sajta može jednostavno pregledati sadržaj po temama, radije nego pretraživati na hronološki način na koji su blogovi bili na početku organizovani.
Termin wordpress custom taxonomy (srp. posebna taksonomija) je najčešće vezan za Custom post type jer je bitno da se pri korišćenju custom post tipova ne pojavljuju taksonomije koje se koriste za standardne postove i obrnuto.

Continue reading…