Direktiva v-bind:

Sintaksa

Kao što je pomenuto Vue.js može da dinamičiki generiše HTML koristeći neku od direktiva. Za dinamičko generisanje atributa HTML elementa se koristi direktiva “v-bind”.

Koristeći ovu direktivu možemo reaktivno da povežemo vrednost atributa sa “data” objektom:

Primer

Skraćeno pisanje direktive

Ova direktiva v-bind: ima skraćenu sintaksu koju predstavlja dvotačaka :

Primer


Continue reading…