Direktiva v-model

Uvod

vue.js direktive

Korisničku akciju na view prosledjujemo aplikaciji sa direktivom “v-on:”, nakon obrade podataka radi ažuriranja korisničkog interfejsa prosledjujemo podake iz aplikacije interpolacijom ili direktivom v-bind. Svaki od navedenh pojedinačnih postupaka predstavlja prosledjivanja podataka u jednom smeru (eng. “one-way binding”). Medjutim polja za unos podataka su specifična, jer imaju potrebu za prosledjivanje podataka u oba smera (eng. “two-way binding”), stoga su na istom elementu potrebne obe direktive.
U narednom primeru se podaci iz forme prosledjuju data objektu sa “v-on:input” direktivom, dok se podaci izmenjeni iz same aplikacije ažuriraju vrednost u HTML inputu sa “v-bind:value” direktivom.

U okviru Vue.js postoji direktiva koja pokriva ovaj postupak pod nazivom “v-model”, sa čijim korišćenjem kod izgleda dosta jednostavnije, pa umesto:

koristimo pregledniju i jednostavniju sintaksu:


Continue reading…