WordPress upiti (query)

Uvod


slika

slika ×

WordPress upiti ka bazi omogućavaju da se kroz mehanizam WordpPress loop-a prikupe podaci i prikažu na stranici. WP_Query je klasa koja stoji iza svih upita ka bazi, a $wp_query je default-ni objekat, i u njemu se čuvaju rezultati upita iz MySQL baze.

Upiti u WordPress-u mogu da se upute i preko funkcija query_posts() i get_posts() koje se takodje zasnivaju na objektu $wp_query. Ali je preporuka da se ipak koristi objekat $wp_query() kao najbolje rešenje, mada takodje može biti prihvatljivo koristiti query_posts() funkciju, dok treba izbegavati funkciju get_posts()!
Ukoliko se menja standardni loop tj. ako se koristio neki custom upit neophodno je po završetku loop-a povratiti prvobitnu defaultnu globalnu $post promenljivu. Ovo se postiže sa funkcijom wp_reset_postdata() postavljenom na mestu gde prestaje petlja tj. odmah iza endwhile.

Continue reading…