Instalacija WordPress-a

Uvod

Wordpress instalacija

WordPress je pisan u PHP-u, pa je potrebno da na serveru bude instaliran PHP. Hosting kompanije to obezbedjuju kroz svoju uslugu, dok se na lokalu PHP najčešće instalira zajedno sa serverom u okviru nekog paketa (WAMP, LAMP, MAMP…). Instaliranje WAMP-a je već obradjeno u članku “Instaliranje alata za web programiranje”. Pored PHP i servera je potrebn DBMS (DataBase Management System) najčešće MySql. Nezavisno da li se WordPress instalira na lokalnom ili udaljenom serveru pre same instalacije je potrebno napraviti bazu podataka unutar koje će WordpPress pri instalaciji napraviti potrebne tabele i čuvati podatke. Znači za instalaciju WordPress-a su potrebne sledeće tri stvari:

  • Server
  • MySql baza podataka
  • instaliran PHP

Continue reading…