Box model

Pojam i definicija

box model

Svi HTML elementi su kutije (eng. box), uključujući i span tag. Kutija kao pojam u front-end-u se razlikuje od pojama kutije iz života.
Dimezija kutije po W3C se dobija sabiranjem
dimenzija sledećih elemenata:

  • sadržaj box-a (ima svoju visinu i širinu)
  • padding
  • border

Margina ne ulazi u veličinu box-a, ona razdvaja boxove. Ukoliko se explicitno ne definiše širina box-a, onda box zauzima 100% roditeljskog elementa.

Za igranje sa box modelom i dobijanje krajnje veličine možete posetiti stranicu.

Continue reading…