“Async/Await” sintaksa za bolje “Promise”

Uvod

asyn/await

Korišćenje samo jednog promisa je jasno i jednostavno, medjutim kada se program zakomplikuje asinhronom logikom, rad sa promisima se rapidno otežava. Sa ES2017 standardnom je stigla i nova sintaksa “async/await”, koja olakšava rad sa promisima, i omogućava jednostavnije predstavljanje serije asinhronih promisa. Korišćenje “async/await” sintakse nam omogućava da višestruke medjusobno zavisne asinhrone radnje, prikažemo čitljivije i tako izbegnemo tzv. “promise hell”. Treba napomenuti da se uz async funcije ne mogu koristiti “obične” callback funkcije.

“Async/await” sintaksa ne isključuje promise, nego menja način “konzumacije” promisa. Async/Await sintaksa nam omogućava da pišemo asinhroni kod prema sekvencijalnom redosledu izvršavanja tako da liči na sinhroni kod.


Pregled novih JavaScript standarda

Spisak novosti

eckma-script-standard

U ovome tekstu su izlistane sve novine koje su došle u sklopu novih JavaScript standarda, a obradjene su na sajltu webprogramiranje.org kroz različite članke:

Standard Novina Članak
ES2015 Novi način deklarisanja promenjivih sa ključnim rečima let & const “let & const”
ES2015 Jednostavno definisanje podrazumevanih vrednosti parametara funukcije “Podrazumevane vrednosti parametara funkcije”
ES2015 Sintaksna poboljšanja objektnog literala “Object literal” poboljšanja
ES2015 Klase “Klase u JavaScript-u”
ES2015 Nova petlja za iteraciju kroz iterable objekte: for…of “Petlje i iteracije u JavaScript-u”
ES2015 Nove metode za rad sa nizovima: Array.from() Array.prototype.find() i Array.prototype.findIndex() “Nove metode u radu sa nizovima”
ES2015 Nova sintaksa za import/export modula “Modularno programiranje sa ES6 standardom
ES2015 Promisi “Promise i asinhrono programiranje”
ES2015 Nova metoda konstruktorske funkcije: Object.assign() Svojstva i metode konstruktorske f-je Object()
ES2015 Nove karakteristike “string-a” “Nove karakteristike string-a”
ES2015 Arrow funkcija “Arrow funkcija”
ES2015 Novi tipovi podataka Map, Set & Symbol Novi tipovi podataka Map, Set & Symbol
ES2015 Spread & Rest operatori “Spread & Rest operatori”
ES2015 Destruktuiranje podataka “Destrukuiranje u JavaScript-u”
ES2015 Iteratori & Generatori Iteratori i Generatori
ES2016 Nova metoda za rad sa nizovima: Array.prototype.inludes() “Nove metode u radu sa nizovima”
ES2016 Eksponencijalni operator ** Eksponencijalni operator **
ES2017 Nove metode konstruktorske funkcije: Object.entries, Object.values i Object.getOwnPropertyDescriptors() Svojstva i metode konstruktorske f-je Object()
ES2017 Async/Await sintaksi “Async/Await” sintaksa za bolje “Promise”