Spread & Rest operator

Spread operator

Sa novim ES2015 standardom je došao novi operator “…” koji može da razdvoji niz u listu i obrnuto da grupiše listu u niz. U zavisnosti koju funkciju obavlja ovaj parametar ima naziv “spread” ili “rest”. Ukoliko se operator nalazi ispred iteratibilnog objekta i “širi” iterator (npr.niz) u pojedinačne vrednosti praveći listu, onda se naziva “spread”.

Transformacija niza u listu argumenata

Ovaj operator je zamena za često korišćen problem kada je potrebno niz prebaciti u listu argumenata. A najbolji primer je “širenje” niza u listu argumenata funkcije. Ovaj operator se koristi pri pozivanju funkcije:

Deklaracije niza koji sadrži drugi niz

Koristi se u okviru deklaracije niza koji sadrži drugi niz:

Kloniranje objekta

Sa novim standardom je dozvoljeno korišećenje spread operatora u okviru object literala. Ova pogodnost nam omogućava da korišćenjem spread operatora jednostavno kloniramo objekte, bez korišćenja metode Object.assign():

Spajanje dva objekta

Korišećenjem spread operatora je olakšano spajanje dva objekta bez dupliranja svojstava:

Continue reading…


Pregled novih JavaScript standarda

Spisak novosti

eckma-script-standard

U ovome tekstu su izlistane sve novine koje su došle u sklopu novih JavaScript standarda, a obradjene su na sajltu webprogramiranje.org kroz različite članke:

Standard Novina Članak
ES2015 Novi način deklarisanja promenjivih sa ključnim rečima let & const “let & const”
ES2015 Jednostavno definisanje podrazumevanih vrednosti parametara funukcije “Podrazumevane vrednosti parametara funkcije”
ES2015 Sintaksna poboljšanja objektnog literala “Object literal” poboljšanja
ES2015 Klase “Klase u JavaScript-u”
ES2015 Nova petlja za iteraciju kroz iterable objekte: for…of “Petlje i iteracije u JavaScript-u”
ES2015 Nove metode za rad sa nizovima: Array.from() Array.prototype.find() i Array.prototype.findIndex() “Nove metode u radu sa nizovima”
ES2015 Nova sintaksa za import/export modula “Modularno programiranje sa ES6 standardom
ES2015 Promisi “Promise i asinhrono programiranje”
ES2015 Nova metoda konstruktorske funkcije: Object.assign() Svojstva i metode konstruktorske f-je Object()
ES2015 Nove karakteristike “string-a” “Nove karakteristike string-a”
ES2015 Arrow funkcija “Arrow funkcija”
ES2015 Novi tipovi podataka Map, Set & Symbol Novi tipovi podataka Map, Set & Symbol
ES2015 Spread & Rest operatori “Spread & Rest operatori”
ES2015 Destruktuiranje podataka “Destrukuiranje u JavaScript-u”
ES2015 Iteratori & Generatori Iteratori i Generatori
ES2016 Nova metoda za rad sa nizovima: Array.prototype.inludes() “Nove metode u radu sa nizovima”
ES2016 Eksponencijalni operator ** Eksponencijalni operator **
ES2017 Nove metode konstruktorske funkcije: Object.entries, Object.values i Object.getOwnPropertyDescriptors() Svojstva i metode konstruktorske f-je Object()
ES2017 Async/Await sintaksi “Async/Await” sintaksa za bolje “Promise”