Destruktuiranje u JavaScriptu

Uvod

destruktuiranje niza

Pojam “destruktuiranje” podrazumeva “izvlačenje” podataka iz strukture podataka (objekat ili niz) i pravljenje novih manjih struktura kojima se dodeljuju vrednosti na osnovu “izvučenih” podataka.
Pre ES2015 je bilo neophodno da se napiše kod koji bi vršio destruktuiranje ali srećom sa novim JavaScript standardom je došla i sintaksa koja omogućava da JavaScript kompajler ovaj posao automatski izvršava umesto nas. Ova sintaksa se naziva “destructuring assignment”, i upravo predstavlja to što joj sam naziv govori, dodeljuje vrednosti iz neke strukture novim promenjivima.

Primer
“Manuelno” destruktuiranje

Nova ES6 sintaksa

NAPOMENA: [a,b,c] iz prethodnog primera nove sintakse NIJE NIZ ! ! !
Kada se uglaste zagrade (ili vitičaste) nalaze sa leve strane znaka jednakosti, to ukazuje na patern (šablon) za dodeljivanje promenjivih. One nam omogućavaju da definišemo JavaScript kompajleru kako i pod kojim nazivom varijabli da sačuva destrukturisane vrednosti.

Continue reading…


Pregled novih JavaScript standarda

Spisak novosti

eckma-script-standard

U ovome tekstu su izlistane sve novine koje su došle u sklopu novih JavaScript standarda, a obradjene su na sajltu webprogramiranje.org kroz različite članke:

Standard Novina Članak
ES2015 Novi način deklarisanja promenjivih sa ključnim rečima let & const “let & const”
ES2015 Jednostavno definisanje podrazumevanih vrednosti parametara funukcije “Podrazumevane vrednosti parametara funkcije”
ES2015 Sintaksna poboljšanja objektnog literala “Object literal” poboljšanja
ES2015 Klase “Klase u JavaScript-u”
ES2015 Nova petlja za iteraciju kroz iterable objekte: for…of “Petlje i iteracije u JavaScript-u”
ES2015 Nove metode za rad sa nizovima: Array.from() Array.prototype.find() i Array.prototype.findIndex() “Nove metode u radu sa nizovima”
ES2015 Nova sintaksa za import/export modula “Modularno programiranje sa ES6 standardom
ES2015 Promisi “Promise i asinhrono programiranje”
ES2015 Nova metoda konstruktorske funkcije: Object.assign() Svojstva i metode konstruktorske f-je Object()
ES2015 Nove karakteristike “string-a” “Nove karakteristike string-a”
ES2015 Arrow funkcija “Arrow funkcija”
ES2015 Novi tipovi podataka Map, Set & Symbol Novi tipovi podataka Map, Set & Symbol
ES2015 Spread & Rest operatori “Spread & Rest operatori”
ES2015 Destruktuiranje podataka “Destrukuiranje u JavaScript-u”
ES2015 Iteratori & Generatori Iteratori i Generatori
ES2016 Nova metoda za rad sa nizovima: Array.prototype.inludes() “Nove metode u radu sa nizovima”
ES2016 Eksponencijalni operator ** Eksponencijalni operator **
ES2017 Nove metode konstruktorske funkcije: Object.entries, Object.values i Object.getOwnPropertyDescriptors() Svojstva i metode konstruktorske f-je Object()
ES2017 Async/Await sintaksi “Async/Await” sintaksa za bolje “Promise”