Iteratori & Generatori

Iterable protokol

Karakteristike protokola

“Iterable protokol” je dogovoren APi na nivou JavaScript-a kao jezika, za kreiranje objekata koji se mogu koristiti za iteraciju nad kolekcijom podataka. Ključna karakteristika ovoga protokola je “sekvencijalanost” tj. osobina da pri iteraciji vraća vrednost iterabilne strukture jednu po jednu. Tipovi podataka koji zadovoljavaju iterable protokol se nazivaju “iterable kolekcije”. Poštujući iterable protokol potrebno je da funkcija vraća objekat koji sadrži specijalnu metodu “next()”.

next()

Metoda next() pri pozivanju vraća člana kolekcije privremeno “obmotanog” (eng. wrapped”) sa objektom koji ima dva svojstva: value i done. Dokle god postoje članovi za iteraciju, metoda vraća vrednost svojstsva “done” kao”false”, a tek kada iteracija “dodje” do kraja, svojstvo “done” se definiše kao “true”.

Primer

Kroz naredni primer je opisana koncepcija protokola:

Koji su tipovi podataka iterabilni?

Treba nagalasiti da obični javascript objekti nisu iterabilini, ali zato sledeći tipovi podataka zadovoljavaju iterable protokol:

 • String
 • Array
 • Array-like argumenti ili NodeList objekat
 • TypedArray
 • Map
 • Set

Koji mehanizmi u JavaScriptu zahtevaju iterable kolekciju?

Mehanizmi za čije korišćenje su neophodne “iterable” kolekcije su:

 • Destructuring
 • for..of loop
 • Array.from()
 • Spread operator ()
 • Maps & Sets
 • Promise.all(), Promise.race()
 • yield*
Primer

Iterable kolekcije mogu koristi mehanizme za koje su potrebni iterable kolekcije kao npr. iteracija sa “for..of” petljom:

ili pri destruktuiranju:


Continue reading…

Pregled novih JavaScript standarda

Spisak novosti

eckma-script-standard

U ovome tekstu su izlistane sve novine koje su došle u sklopu novih JavaScript standarda, a obradjene su na sajltu webprogramiranje.org kroz različite članke:

Standard Novina Članak
ES2015 Novi način deklarisanja promenjivih sa ključnim rečima let & const “let & const”
ES2015 Jednostavno definisanje podrazumevanih vrednosti parametara funukcije “Podrazumevane vrednosti parametara funkcije”
ES2015 Sintaksna poboljšanja objektnog literala “Object literal” poboljšanja
ES2015 Klase “Klase u JavaScript-u”
ES2015 Nova petlja za iteraciju kroz iterable objekte: for…of “Petlje i iteracije u JavaScript-u”
ES2015 Nove metode za rad sa nizovima: Array.from() Array.prototype.find() i Array.prototype.findIndex() “Nove metode u radu sa nizovima”
ES2015 Nova sintaksa za import/export modula “Modularno programiranje sa ES6 standardom
ES2015 Promisi “Promise i asinhrono programiranje”
ES2015 Nova metoda konstruktorske funkcije: Object.assign() Svojstva i metode konstruktorske f-je Object()
ES2015 Nove karakteristike “string-a” “Nove karakteristike string-a”
ES2015 Arrow funkcija “Arrow funkcija”
ES2015 Novi tipovi podataka Map, Set & Symbol Novi tipovi podataka Map, Set & Symbol
ES2015 Spread & Rest operatori “Spread & Rest operatori”
ES2015 Destruktuiranje podataka “Destrukuiranje u JavaScript-u”
ES2015 Iteratori & Generatori Iteratori i Generatori
ES2016 Nova metoda za rad sa nizovima: Array.prototype.inludes() “Nove metode u radu sa nizovima”
ES2016 Eksponencijalni operator ** Eksponencijalni operator **
ES2017 Nove metode konstruktorske funkcije: Object.entries, Object.values i Object.getOwnPropertyDescriptors() Svojstva i metode konstruktorske f-je Object()
ES2017 Async/Await sintaksi “Async/Await” sintaksa za bolje “Promise”